Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Imbunătătirea experientei de cumpărare prin folosirea codurilor QR: perspectiva utilizatorilor români

Autor:Irina Albăstroiu si Mihai Felea

JEL:O33, L81.

DOI:

Cuvinte cheie:cod QR (Quick Response – Răspuns Rapid), tehnologie, dispozitiv mobil, etichetare mobilă, experien?ă de cumpărare, proces de cumpărare.

Abstract:
Progresul înregistrat în sfera tehnologiilor informa?ionale ?i comunica?ionale a indus schimbări semnificative în comportamentul de cumpărare al consumatorilor care doresc astăzi utilizarea simultană a canalelor online ?i offline în cadrul aceleia?i experien?e de cumpărare. Codul QR (Quick Response – Răspuns Rapid) se numără printre tehnologiile emergente ce pot fi implementate în comer? pentru adaptarea la aceste schimbări. Prin revizuirea literaturii de specialitate, articolul clarifică întâi caracteristicile ?i aplicabilitatea acestor coduri, în mod special în retail, iar apoi prezintă rezultatele unei cercetări exploratorii efectuate în rândul utilizatorilor români privind atitudinea ?i interesul acestora fa?ă de codurile QR. Obiectivul cercetării a fost acela de a identifica gradul de utilizare a codurilor, disponibilitatea românilor de a le folosi în procesul de cumpărare, precum ?i percep?ia cu privire la func?ionalitatea ?i utilitatea acestora. Prin prisma acestei cercetări, aceasta este o lucrare de pionierat pentru literatura de specialitate din România, deoarece nu există alte studii care să fi explorat aspecte privind utilizarea codurilor QR în procesul de cumpărare. Rezultatele studiului au arătat că românii intervieva?i cunosc caracteristicile codurile, au utilizat coduri QR pentru a avea acces la informa?ii despre produse sau pentru a face cumpăraturi online ?i consideră că acestea contribuie la îmbunătă?irea experien?ei de cumpărare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert