Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovaţiile din comerţul cu amănuntul cu impact asupra creării unei experienţe plăcute de cumpărare în cazul produselor de îmbrăcăminte si accesorii

Autor:Cristinel Vasiliu si Mihai Ovidiu Cercel

JEL:L81, O33.

DOI:

Cuvinte cheie:comer? cu amănuntul, experien?ă de cumpărare, produse fashion, consilier de vânzare, marca de produs, inova?ie în comer?ul cu amănuntul.

Abstract:
Inova?ia în domeniul comer?ului cu amănuntul cu produse vestimentare este critică pentru asigurarea avantajului concuren?ial într-o pia?ă în continuă evolu?ie, în termeni de exigen?e ale consumatorului. Cumpărătorul modern este mobil, conectat permanent la Internet, bine informat cu privire la tendin?ele interna?ionale, atent la calitatea produselor, dar mult mai sensibil la pre? ?i mai pu?in loial unei mărci de produs. În decizia de cumpărare, un factor decisiv este experien?a de cumpărare oferită de comercian?i, care înglobează toate aceste variabile, într-un concept complex de variabilă exogenă. Întrucât eforturile comercian?ilor de a oferi un standard ridicat în experien?a de cumpărare se concentrează asupra costurilor de exploatare ?i, implicit, asupra ratelor profitului, este important de analizat şi identificat variabilele relevante care formează percep?ia definită prin excelen?ă pentru clien?ii români, astfel încât comercian?ii să poată inova în conformitate cu a?teptările acestora. Scopul articolului a fost de a eviden?ia rolul inova?iilor în crearea unei experien?e plăcute de cumpărare pentru consumatorii de produse de îmbrăcăminte, încăl?ăminte ?i accesorii. Demersul s-a bazat pe derularea unei cercetări exploratorii. Cercetarea reprezentată prin cinci obiective originale şi tot atâtea ipoteze distincte de lucru s-a materializat în identificarea exploratorie a unor opinii conturate tematic, valorificând într-o primă investigaţie de acest gen în România, coeficien?i Pearson mai puţin utilizaţi în analiza de variabile ordinale sau ierarhice, dar rapid evaluaţi cu ajutorul programului SPSS, varianta 21. Fiind o cercetare de pionierat accentul a căzut pe identificarea asocierilor potentiale şi a corelaţiilor cuantificate şi mai puţin pe delimitarea cu rigoare a calităţii exogene sau endogene în general, lăsând loc unor studii viitoare mai bine conturate şi cu un grad de reprezentativitate mai ridicat. Astfel, s-au putut eviden?ia o serie de aspecte utile comercian?ilor cu amănuntul din domeniul investigat, prin caracterul dominant al opiniilor unor clienţi interesa?i conform voluntariatului răspunsului acestora. Consumatorii obi?nuiesc să folosească Internetul pentru a se informa, exprimă mai rar păreri pe site-urile de socializare despre produsele achizi?ionate, sunt doritori să primească informa?ii despre ofertele speciale ale magazinelor pe dispozitive mobile personale încă de la intrarea în magazine. De asemenea, clien?ii ar aprecia constituirea unor zone de expunere distincte în interiorul sălilor de vânzare, în care să se găsească produsele aflate în campanii de promovare. Totodată, s-a putut contura un prim profil mai puţin riguros, dar relativ consistent al consilierului ideal de vânzare al produselor vestimentare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert