Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetarea impactului tehnologiilor comerciale inovatoare asupra comportamentului studenţilor unei universităţi cu profil economic

Autor:Laurentiu-Dan Anghel, Diana Maria Vrânceanu, Alina Filip si Claudia Elena Tuclea

JEL:M31, F14.

DOI:

Cuvinte cheie:Tehnologii comerciale, hipermarket, cercetare de marketing, studenţi, imagine, comportament de cumpărare, loialitate.

Abstract:
Într-un mediu de afaceri tot mai dinamic, implementarea tehnologiilor comerciale inovatoare facilitează dobândirea de noi avantaje concurenţiale în industria de retail, prin influenţa manifestată asupra comportamentului cumpărătorilor fa?ă de unităţile comerciale, precum ?i prin contribu?ia semnificativă la formarea imaginii magazinelor moderne. Lucrarea prezintă atitudinea studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucure?ti fa?ă de adoptarea de tehnologii comerciale inovatoare la nivelul hipermarketurilor din România, având la bază o cercetare selectivă de marketing, efectuată pe un eşantion de 359 de studen?i, de la ciclurile de licenţă şi masterat. Principalele obiective s-au concentrat pe identificarea: imaginii anumitor instrumente apar?inând tehnologiilor comerciale inovatoare din perspectiva utilită?ii în procesul de cumpărare; inten?iei de utilizare a tehnologiilor comerciale inovatoare; percep?iei asupra principalelor avantaje ?i dezavantaje ale utilizării tehnologiilor comerciale inovatoare în procesul de cumpărare; importan?ei tehnologiilor comerciale în raport cu alte atribute care stau la baza formării imaginii unui hipermarket. Rezultatele ob?inute arată un nivel relativ scăzut de notorietate în rândul cumpărătorilor, urmare a unei expuneri reduse la tehnologiile avansate de retail, dar o disponibilitate ridicată de acceptanţă în procesul de cumpărare. Astfel, se manifestă o apreciere favorabilă a utilită?ii instrumentelor comerciale în procesul cumpărării ?i o inten?ie de utilizare destul de ridicată. Informaţiile obţinute indică influenţa tehnologiilor comerciale inovatoare asupra imaginii magazinului şi loialităţii cumpărătorilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert