Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Reînvierea comertului cu amănuntul pe arterele principale de circulatie – valoarea adăugată a aplicatiilor de cumpărături

Autor:Jelena Demko-Rihter şi Igor ter Halle

JEL:O31, O32, O33

DOI:

Cuvinte cheie:aplica?ii pentru telefoane inteligente ?i tablete (APPS), inova?ie, online, comer? cu amănuntul.

Abstract:
Dezvoltarea rapidă ?i constantă a tehnologiei ?i a social media generează schimbări cotidiene în cadrul comer?ului cu amănuntul, contribuind la modificarea comportamentului ?i a puterii consumatorilor, în timp ce magazinele tradi?ionale din comer? se confruntă cu riscul de a deveni învechite. Comer?ul electronic ?i cel prin aplica?ii inteligente oferă clientului un mod mai convenabil, mai rapid ?i mai u?or de cumpărături, precum ?i posibilitatea de a personaliza produsele ?i serviciile la nevoile sale individuale. Există diferite modele de afaceri ?i instrumente pentru îmbunătă?irea industriei on-line de vânzare cu amănuntul, care determină schimbări în activitatea întregului sector, cât ?i în micro ?i macro mediul social ?i economic. Una dintre consecin?ele cre?terii valorice a industriei comer?ului on-line cu amănuntul este scăderea numărului clien?ilor care realizează achiziţii din magazinele tradiţionale aflate pe străzile principale ?i în centrele ora?elor. Comercian?ii cu magazine fizice explorează noi modalită?i pentru abordarea ?i atragerea acestor cumpărători pierdu?i. În această cercetare, autorii evidenţiază avantajele unei aplica?ii inovatoare care încearcă să facă legătura dintre comerţul online şi cel derulat în magazinele fizice prin intermediul unei platforme on-line (un site web) ?i a unei aplica?ii de smart-phone. Scopul platformei ?i a aplica?iei este de a spori experienţa la cumpărături a clienţilor magazinelor locale, prin aducerea aproape a magazinelor din centrele oraşelor şi de pe arterele principale pentru utilizatorii de telefoanele inteligente ?i de tablete.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert