Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factorii determinanti ai adoptării tehnologiei în domeniul comertului cu amănuntul – cazul IMM-urilor din Spania

Autor:Isidoro Romero şi Juan A. Martínez-Román

JEL:L81, O32

DOI:

Cuvinte cheie:comer? cu amănuntul, adoptarea tehnologiei, IMM, proprietar

Abstract:
Această lucrare analizează factorii determinan?i ai adoptării tehnologiilor în întreprinderile mici ?i mijlocii în domeniul comer?ului cu amănuntul. Din punct de vedere teoretic, se diferen?iază două tipuri de factori de influen?ă în această privin?ă: caracteristicile personale ale managerului/proprietarului ?i caracteristicile de organizare ale afacerii. Analiza empirică se bazează pe un studiu ce a inclus 268 întreprinderi mici ?i mijlocii din domeniul comer?ului cu amănuntul din Spania. Rezultatele indică faptul că achizi?ia echipamentelor tehnice ?i electronice noi ?i ob?inerea software-ului nou este afectată de cele două tipuri de factori determina?i men?ionate anterior. Motiva?ia antreprenorială ?i educa?ia managerului/proprietatului au influen?ă semnificativă asupra adoptării tehnologiei în acest tip de organiza?ie. Mai mult, apartenen?a la un grup de afaceri, desfă?urarea activită?ilor de training pentru angaja?i ?i colaborarea inter-firme influen?ează, de asemenea, pozitiv adoptarea tehnologiei în domeniul comer?ului cu amănuntul.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert