Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectul dimensiunii depozitului asupra disponibilitătii produselor in comertul cu amănuntul – solutii operationale si tehnologice

Autor:Nikola Milićević şi Aleksandar Grubor

JEL:M31, M30

DOI:

Cuvinte cheie:Comer? cu amănuntul, disponibilitatea produsului, dimensiunea depozitului, reaprovizionare, Serbia.

Abstract:
În condi?iile concuren?ei din ce în ce mai dure, comercian?ii cu amănuntul fac tot posibilul să vină în întâmpinarea cerin?elor clien?ilor lor cât mai efficient posibil. Prin cre?terea gradului de disponibilitate a produselor, ei măresc calitatea serviciilor, care se reflectă pozitiv nu doar în cre?terea vânzărilor, ci ?i în satisfac?ia clien?ilor. În cazul contrar, apare problema rupturilor de stoc, ce afectează nu doar consumatorii, ci ?i comercian?ii cu amănuntul ?i furnizorii lor. ?inând cont ca motivele apari?iei problemei date apar de obicei în ultimele verigi ale lan?ului de aprovizionare, în această lucrare investigăm efectul dimensiunii depozitului asupra disponibilită?ii produsului, în func?ie de tipul de comer? cu amănuntul. Pentru aceasta, am folosit analiza regresiei moderate pe un e?antion de 80 de bunuri de larg consum cu mi?care rapidă în magazine cu amănuntul localizate pe teritoriul Republicii Serbia. Rezultatele ob?inute au arătat mi?cări opuse în cele mai mici ?i cele mai mari formate. În timp ce în magazinele mici nivelul rupturii de stoc se mic?orează odată cu cre?terea dimensiunii depozitului, acesta tinde să scadă drastic în hipermarketuri. De aceea, am eviden?iat unele probleme la nivelul magazinului ce pot cauza rupturi de stocuri în diferite tipuri de magazine. În plus fa?ă de indicarea cauzelor poten?iale ale rela?iilor analizate, această lucrare prezintă anumite solu?ii opera?ionale ?i tehnologice legate de reducerea lor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert