Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Solutii inovative în trasabilitate pentru a îmbunătăti competitivitatea unui sistem local de vânzare cu amănuntul a fructelor si legumelor

Autor:MiklósPakurár, Sándor Kovács, József Popp şi András Vántus

JEL:M39

DOI:

Cuvinte cheie:comer? cu amănuntul, competitivitate, inova?ie, trasabilitate, lan? de aprovizionare cu fructe ?i legume.

Abstract:
Scopul acestei cercetări este să investigheze re?eaua locală de fructe ?i legume, din „fermă în farfurie”, pentru a descoperi procesele ascunse în trasabilitate ?i pentru a propune inova?ii în sistemul comer?ului cu amănuntul pentru a îmbunătă?i competitivitatea sectorului. Trasabilitatea este abilitatea de a urmări orice aliment care va fi consumat în procesul de produc?ie, procesare ?i distribu?ie. Cercetarea investighează ce ?tie consumatorul despre originea ?i tratamentele produselor cumpărate ?i ce alte informa?ii ar mai satisface consumatorul. Studiul explorează circuitul informa?iei în cadrul membrilor lan?ului de aprovizionare producători, engrosi?ti, comercian?i cu amănuntul la scară mică ?i consumatori. Pe baza interviurilor ?i chestionarelor au fost făcute analiza regresiei ?i analiza ordinală. Solu?iile inovative ce pot face comer?ul cu amănuntul competitiv ar putea fi aliniate cu cunoa?terea consumatorului. Rezultatele cercetării arată că deficien?ele în colectarea datelor, eroziunea datelor, nivelul scăzut al cooperării partenerilor din lan?ul de aprovizionare, fără să se acorde mai multă aten?ie informa?iilor detaliate ?i controlul inadecvat sunt principalele probleme ale trasabilită?ii lan?urilor de fructe ?i legume.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert