Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Curba bars în economia României

Autor:Emilian Dobrescu

JEL:C32, E62, H60

DOI:

Cuvinte cheie:bugetul public, outputul global, curba BARS.

Abstract:
Articolul este consacrat binomului “bugetul public – outputul global” din perspectiva curbei BARS. Prima secţiune caracterizează principalele premize conceptuale ale acestei abordări. Cea de-a doua cuprinde o analiză empirică, utilizându-se datele statistice (1990-2013) pentru Romania, ca economie europeană emergentă: sunt implicate trei regresii de cointegrare (metoda celor mai mici pătrate modificată complet, regresia canonic cointegrată şi metoda dinamică a celor mai mici pătrate) şi trei algoritmi bazaţi pe variabilele instrumentale (metoda celor mai mici pătrate în două stadii, metoda generalizată a momentelor şi metoda verosimilită?ii maxime cu informa?ie limitată). Sunt prezentate şi unele concluzii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert