Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Eficacitatea politicilor antreprenoriale: perspective ale cercetării evaluării

Autor:Petra Tausl Prochazkova, Michaela Krechovska şi Ladislav Lukas

JEL:L26, M21, H50

DOI:

Cuvinte cheie:politică de antreprenoriat, eficacitate, indicatori, AHP (Procesul Ierarhiei Analitice), ponderile preferin?ei.

Abstract:
Antreprenoriatul a devenit recent un subiect foarte important de discu?ie. De?i în centrul interesului politicii publice sunt eforturi evidente de a proteja ac?iunile antreprenoriale, lipse?te încă o posibilă metodologie pentru măsurarea ?i monitorizarea eficacită?ii politicilor ce sus?in antreprenoriatul. Scopul acestei lucrări este să propună o metodologie posibilă pentru măsurarea acestei eficacită?i a politicilor antreprenoriale. Mai întâi, se prezintă cei mai relevan?i factori ai antreprenoriatului, ca ?i politica de sus?inere a antreprenoriatului ca o cerin?ă a dezvoltării acestuira. Sunt discutate metode potrivite pentru măsurarea impactului politicilor de antreprenoriat, ce se finalizează printr-o propunere a unei metodologii de cercetare bazate pe AHP (Procesul Ierarhiei Analitice.). Metodologia cercetării se bazează pe câ?iva indicatori care sunt considera?i cele mai importante elemente ale rezultatelor antreprenoriatului în economia de astăzi. Sunt ale?i indicatori cu caracter micro ?i macro economic. Metodologia propusă pentru evaluarea eficacită?ii politicilor de antreprenoriat este verificată prin intermediul unui studiu de caz.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert