Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Marketing social bazat pe comunitate pentru implementarea tintelor de economisire a energiei la nivel local

Autor:Dalia Streimikiene şi Jolita Vveinhardt

JEL:Q41, Q5, Q58, R21, R58

DOI:

Cuvinte cheie:Marketing social bazat pe comunitate, planuri locale pentru energie, economie de energie, reducerea emisiilor de gaze de sera.

Abstract:
Politicile de economisire a energiei si de reducere a emisiilor de gaze de sera la nivel local trebuie investigate si noi instrumente pentru atenuarea schimbarilor climatice sunt necesare pentru respectarea tintelor de emisii de gaze de sera in Lituania. Cele mai multe municipalitati din Lituania au semnat Conventia primarilor si au elaborate planuri de actiune pentru energia locala; totusi, toate aceste planuri include doar masuri de economisire a energiei in sectorul furnizarii si renovarea cladirilor. Cu toate acestea, economiile semnificative de energie si reducerea emisiilor de gaze de sera pot fi realizate prin schimbari de comportament. Scopul acestei lucrari este sa aplice abordarea de marketing social bazat pe comunitate pentru evaluarea economiei de energie ce poate fi facuta si a tintelor de reducere a emisiilor de gaze de sera stabilite de planurile de actiune in domeniul energiei locale. Aceasta lucrare prezinta rezultatele unui studiu de caz implementat de municipalitate in regiunea Kaunas. Studiul de caz a fost realizat prin crearea unor focus grupuri si aplicarea a doua scenarii: de baza sau sa nu se faca nimic si scenariul reducerii schimbarii climatice ce include masuri de interventie. Rezultatele studiului de caz au aratat ca tinta de reducerea a consumului total de energie stabilita in Strategia de dezvoltare a energiei sustenabile in regiunea Kaunas – 11%, poate fi obtinuta combinand rezultatele reducerii consumului de energie din ambele focus grupuri. Cercetarea empirica efectuata dupa terminarea studiului a relevant ca respondentii au acumulat multe informatii suplimentare in timpul studiului si a obtinut economii de bani reale. Cele mai importante bariere in calea economiei de energie in gospodarii sunt legate de lipsa de informatii cu privire la economia de energie si reducerea emisiilor de gaze de sera.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert