Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Capitalul uman si cresterea economică: o revizuire a literaturii

Autor:Marinko Škare şi Sabina Lacmanović

JEL:E24, J24, O15, O40.

DOI:

Cuvinte cheie:educa?ie, cre?tere, capital uman, modele de cre?tere, economia cunoa?terii

Abstract:
Capitalul uman ca ?i motor critic al cre?terii economice este prezent în multe lucrări empirice ?i teoretice ce prezintă modele de cre?tere ?i teorie. Totu?i, concluzia referitoare la importan?a sa ca determinant al cre?terii economice rămâne neclară. Scopul acestui studiu este să ofere ?i să detalieze o imagine de ansamblu asupra cercetării teoretice ?i empirice care investighează rolul capitalului uman în fenomenul cre?terii economice. Măsurarea rămâne principalul obstacol în evaluarea importan?ei capitalului uman ?i educa?iei pentru cre?terea economică. Decalajul în timp cauzează restric?ii suplimentare pentru însu?i procesul educa?ional care reprezintă în lumea dinamică ?i de astăzi un real obstacol în măsurarea rolului capitalului uman în modelele de cre?tere. Se poate ca principiul costului în măsurarea variabilei capitalului uman să nu fie cea mai bună abordare în modelele de cre?tere contabilă. Al?i factori care nu sunt cantitativi (subiectivi) afectează capitalul uman nu mai pu?in decât elementele cantitative sunt motiva?ia, angajamentul, viziunea etc. Ace?ti factori trebuie luate în considerare dacă sunt potrivite cu capitalul uman în modelele de cre?tere în cercetarea viitoare pe tema modelelor ?i teoriilor de cre?tere endogenă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert