Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Paradoxismul economic şi economia mesonică

Autor:Gheorghe Săvoiu şi Vasile Dinu

JEL:B23,B40, B51, B53, C50, D01, E30, N10, P10

DOI:

Cuvinte cheie:paradoxism economic, economie mesonică, teorie economică ?i paradoxism paraconsistent

Abstract:
Structura articolului reuneşte trei secţiuni majore, urmând demersul general al impactului paradoxurilor în cadrul teoriei economice. O primă secţiune descrie o necesară investigaţie în universul sintetizat al paradoxurilor, pentru a valorifica taxonomia paradoxurilor lui Quine şi a releva importanţa paradoxului cu adevărat paraconsistent, delimitând relativ şi inovativ paradoxismul economic in sensul excesului valorificării creative a paradoxurilor din arealul ştiinţific, aşa cum l-a iniţiat matematicianul şi logicianul Florentin Smarandache. Cea de-a doua secţiune se transformă într-o expunere originală a teoriei economice, iar ultima sectiune a conceptului de economie mesonică şi a principiilor acestei economii, finalizat cu câteva remarci, dintre care unele concluzive iar altele interogative, aliniate paradoxului cunoaşterii, conform căruia fiinţa umană caută răspunsuri şi găseşte, la final, noi şi noi întrebări.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert