Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici privind antreprenoriatul asociat emigranţilor reîntorşi

Autor:Raluca Mariana Grosu

JEL:J60, M10

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, antreprenoriat asociat emigranţilor reîntorşi, bune practici, România, migraţie internaţională, emigraţie

Abstract:
România, important furnizor de imigranţi - mai ales pentru ţările membre ale Uniunii Europene - prezintă un potenţial deosebit pentru desfăşurarea şi dezvoltarea antreprenoriatului asociat emigranţilor reîntorşi. În acest context, în cadrul lucrării am urmărit evidenţierea unor modalităţi pentru susţinerea fenomenului în România, unul dintre obiectivele principale făcând referire la elaborarea unui ghid de bune practici pentru sprijinirea şi promovarea acestuia. Pe baza unui proces laborios de recenzare a literaturii de specialitate, urmând experienţa altor ţări cu tradiţie în domeniu, am dezvoltat un model care ilustrează o serie de trăsături specifice manifestării fenomenului, precum şi ghidul de bune practici. În principal, acesta evidenţiază o serie de direcţii referitoare la aspecte de ordin financiar, legislativ, instituţional şi educaţional. Prin prezenta lucrare urmăresc să aduc o contribuţie la dezvoltarea literaturii ştiinţifice din sfera antreprenoriatului asociat emigranţilor reîntorşi şi să atrag atenţia persoanelor direct implicate în elaborarea politicilor asupra magnitudinii şi importanţei fenomenului. În plus, prin particularizarea elementelor modelului asupra României şi prin ghidul de bune practici elaborat, lucrarea poate reprezenta un important punct de pornire în dezvoltarea unei strategii naţionale care să susţină reîntoarcerea emigranţilor şi dezvoltarea fenomenului antreprenorial în rândul acestora.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert