Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modele de evaluare a riscului în sectorul turismului

Autor:Simanavicius Arturas, Edmundas Jasinskas şi Biruta Svagzdiene

JEL:L83, M21, D81, G32.

DOI:

Cuvinte cheie:turism, riscul turismului, riscul afacerilor, modele de evaluare.

Abstract:
Turismul este una dintre cele mai importante pove?ti de succes contemporane. Acest domeniu a început să crească semnificativ abia în 1960 ?i în ultimii 50 de ani veniturile din turism ?i numărul turi?tilor a crescut de câteva ori. De aceea, sectorul turismului este foarte atractiv pentru ini?ierea a noi afaceri ?i dezvoltarea cre?terii sale dinamine, activită?i noi, tendin?e ?i tehnologii noi, pie?e noi ?i schimbări rapide. Scopul articolului este de a analiza riscurile inerente în sectorul turismului ?i de a identifica modele de evaluare a riscului afacerii. Oamenii de ?tiin?ă acordă o mare aten?ie analizei riscului. S-a făcut o serie de studii de analiză a riscului teoretice, metodologice ?i practice, dar riscul în turism nu este cercetat cu aten?ie de către economi?ti. Modelele de evaluare a riscului în turism, analizate în acest articol, au arătat adaptabilitatea lor pentru industria turismului. Modelele economice aplicate pentru evaluarea riscului în turism au arătat că în ierarhizarea riscului în turism este adecvată utilizarea unei abordări procedurale, care este legată de etapele de identificare ale produsului turistic. Ar fi logică stabilirea unei conexiuni între identifiarea riscurilor serviciilor turistice pe faze, deoarece fiecare fază are alte categorii de riscuri specifice. Scopul acestui articol este să analizeze modelele de evaluare a riscului în turism ?i pe baza analizei să le dezvolte. Originalitatea articolului este asociată cu elaborarea unui model de evaluare a riscului în turism care este multilateral ?i poate fi folosit în diferite ?ări pentru evaluarea riscurilor turismului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert