Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Marketingul afacerilor sustenabile: strategie în companiile din Slovacia

Autor:Juraj Chebeň, Drahoslav Lančarič, Radovan Savov, Marián Tóth si Jan Tlučhoř

JEL:M10, M16, M30, M31

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, marketing sustenabil, strategie de marketing, formă legală, mărimea organiza?iei, cota de capital străin, Republica Slovacă, economie în tranzi?ie, ?inutul Visegrad, Europa.

Abstract:
În ciuda aten?iei mai mari acordate sustenabilită?ii în literatură, au fost efectuate pu?ine studii empirice referitoare la legătura dintre sustenabilitate ?i strategia de marketing ?i, mai mult, un număr mic de studii empirice au investigat acest aspect în Europa Centrală ?i de Est. Studiul empiric prezent examinează legătura dintre strategia de marketing ?i sustenabilitate din perspectiva întreprinderilor din Slovacia. Autorii au folosit regresia logistică binară ca metodă de evaluare. Rezultatele empirice se bazează pe 896 de răspunsuri ob?inute de la diferite tipuri de companii din Republica Slovacă. Rezultatele arată că forma legală de organizare a unei afaceri este un factor relevant al filosofiei de sustenabilitate când organiza?ia define?te strategia de marketing ?i o implementează în strategia organiza?iei. Pe baza rezultatelor se poate concluziona ?i că partea de mediu din sustenabilitate este determinată de mărimea organiza?iei ?i de sectorul economiei na?ionale în care operează o companie, în timp ce aspectul social este determinat în primul rând de ponderea capitalului străin ?i de forma de proprietate a organiza?iei. Acest studiu contribuie la cercetarea europeană ce studiază rela?ia dintre sustenabilitate ?i strategia de marketing cu ajutorul unei investiga?ii empirice în organizarea afacerii într-o economie în tranzi?ie cum este cea a Slovaciei.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert