Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aplicarea analizei calitative a riscului ca instrument de evaluare a „Proiectelor verzi” de către organizatiile publice

Autor:Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Angelina De Pascale si Remus Ion Hornoiu

JEL:O22, Q1, P32, Q51

DOI:

Cuvinte cheie:analiza de risc, dezvoltare locală durabilă, marketing durabil, agricultură urbană ?i peri-urbană.

Abstract:
Această lucrare î?i propune să analizeze aplicarea Analizei Calitative a Riscului pentru evaluarea nivelului de risc asociat mai multor proiecte publice bazate pe agricultură urbană ?i peri-urbană ca un model de dezvoltare durabilă a unui teritoriu. În acest sens, agricultura urbană este prezentată ca un model experimental, prin intermediul căruia este posibilă analiza interac?iunii dintre institu?iile locale ?i cetă?eni, cât ?i ca instrument de marketing, pentru promovarea aspectelor durabile ale produselor asociate teritoriului. Astfel, după expunerea stadiului actual al cunoa?terii privind Analiza Calitativă a Riscului ?i a implicării păr?ilor interesate în procesul decizional din sectorul public, se va realiza o evaluare a diferitelor proiecte circumscrise temei agriculturii urbane ?i peri-urbane promovate de Administra?ia publică locală. Analiza continuă cu clasificarea proiectelor în func?ie de categoriile de risc definite ?i reprezentarea lor grafică prin matricea probabilitate-impact. Matricea arată că datele privind scorurile ?i clasamentul variază semnificativ pentru diferitele proiecte implicate. În acest sens, scopul principal al acestei lucrări este de a descoperi faptul că modul în care succesul unei politici de marketing bazată pe conceptul de marketing durabil pentru promovarea teritoriului depinde, în multe cazuri, nu numai de caracteristicile teritoriului analizat, dar, de asemenea, de nivelul de „risc” asociat proiectelor. În consecin?ă, rezultatele empirice ale lucrării pot servi ca un ghid pentru organiza?iile publice, care derulează multe proiecte ?i care au resurse limitate, pentru a evalua ?i a acorda prioritate proiectelor care utilizează nivelul de „risc” drept criteriu. Astfel, resursele economice ar putea fi direc?ionate pentru a gestiona proiecte, ?inând seama de nivelul riscului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert