Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Marketingul stilului de viată sustenabil al indivizilor: baza sustenabilitătii

Autor:Mira Rakic si Beba Rakic

JEL:M14, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:indivizi, modele de via?ă, sustenabilitate, comportament sustenabil, marketingul stilului de via?ă sustenabil.

Abstract:
Această lucrare prezintă marketingul sustenabil al stilului de via?ă al individului (SLMOI). SLMOI este activitatea, un set de institu?ii ?i procese pentru crearea, comunicarea ?i men?inerea stilului de via?ă sustenabil al individului (SLOI). SLOI este modul de via?ă orientat spre sustenabilitate al unui individ reprezentat de activită?ile, interesele ?i opiniile sale. SLOI se referă la un mod de via?ă sustenabil (activită?i zilnice în familie), un mod de consum sustenabil, un mod de lucru ?i produc?ie sustenabil (în calitate de angaja?i într-o organiza?ie) ?i un comportament sustenabil în societatea ?i mediul în care trăiesc. SLOI reflectă alegerile unui individ cu privire la petrecerea timpului, a banilor ?i energiei în concordan?ă cu modul de via?ă sustenabil. SLOI se referă la modele de comportament sustenabil pe baza atitudinilor ?i valorilor. Scopul acestei lucrări este să investigheze atitudinile popula?iei referitor la stilurile de via?ă sustenabile ?i SLMOI (realizate de diferi?i actori) ?i comportamente pe baza atitudinilor. Folosind interviuri structurate fa?ă în fa?ă, studiul a fost realizat pe un e?antion de 400 de cetă?eni din Serbia. Am ajuns la trei concluzii cheie. În primul rând, SLMOI conduce la SLOI ?i SLOI conduce la sustenabilitate. În al doilea rând, crearea ?i men?inerea SLOI sunt procese pe termen lung. În al treilea rând, este necesar ?i un angajament al numero?ilor actori în procesul de creare ?i men?inere a SLOI.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert