Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model matriceal de alegere a alternativelor strategice sustenabile ale marketingului verde

Autor:Cătălina Sitnikov, Laura Vasilescu, Radu Ogarcă si Sorin Tudor

JEL:L10, L19, M11, M14, M31

DOI:

Cuvinte cheie:model matriceal, strategie de marketing verde, avantaj competitiv, sustenabilitate, marketing mix extins

Abstract:
Marketingul verde analizează rolul simbiotic jucat de marketing în asigurarea unor afaceri durabile, explorând aspectele ce privesc mediul şi modul în care deciziile strategice ale companiilor îl pot influenţa. În condiţiile actuale, problemele de mediu privesc, tot mai mult, abordarea competitivă pe care orice organizaţie o poate aplica. Ca rezultat al acestei abordări, organizaţia poate obţine avantajul competitiv prin managementul variabilelor ecologice cu care se confruntă, dar şi prin definirea, dezvoltarea şi implementarea unor strategii de marketing verde. Având în vedere importanţa şi impactul marketingului verde, pornind de la conceptele teoretice şi delimitând un set de direcţii de cercetare, a fost creat un model matriceal de alegere a alternativei strategice optime de marketing verde, orientat către obţinerea avantajului competitiv. Modelul este fundamentat pe corelaţia ce se poate stabili între strategiile generice ale avantajului competitiv, elementele extinse ale marketingului mix (7P) şi matricea strategiei marketingului verde. De asemenea, sunt analizate implicaţiile pe care le poate genera adoptarea unei strategii de marketing verde la nivelul companiilor precum şi rolul acesteia în promovarea beneficiilor ecologice ale produselor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert