Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sustenabilitatea si marketingul cresterii organice: o abordare exploratorie privind valorificarea principiilor dezvoltării durabile în turism

Autor:Gheorghe Epuran, Lavinia Dovleac, Ioana Simona Ivasciuc si Bianca Tescasiu

JEL:L83, M10, M31, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, marketing, cre?tere organică/inteligentă, turism sustenabil, dezvoltare durabilă, marketing 3.0.

Abstract:
Sustenabilitatea presupune extinderea rela?iilor clasice ale companiilor în afara sferei economice, conducând la necesitatea justificării ?i legitimizării ac?iunilor desfă?urate de acestea ?i constituind o premisă pentru cre?terea organică, concept cunoscut ?i sub denumirea de cre?tere inteligentă. Aceasta implică realizarea mai multor produse-valori, pentru mai mul?i clien?i, cu productivitate superioară ?i cu un management adecvat al riscurilor cauzate de cre?terea însă?i. În acest context, sintagma "cre?te sau dispari" este înlocuită cu expresia "îmbunătă?e?te pentru a rămâne competitiv". Obiectivul acestei lucrări este eviden?ierea modului în care aplicarea principiilor dezvoltării durabile se corelează cu aspectele aferente cre?terii organice în turism ?i a posibilită?ii de evaluare a cre?terii organice din perspectiva dezvoltării durabile. Pentru atingerea obiectivului propus, s-a realizat o cercetare calitativă în rândul managerilor de hoteluri din jude?ul Bra?ov. Prelevat prin metoda cotelor, e?antionul este de tip ne-probabilistic, iar cercetarea s-a făcut pe bază de interviu sem structurat, metodă aleasă în concordan?ă cu tipul cercetării. Contribu?iile majore ale demersului de cercetare constau în eviden?ierea rela?iei dintre dezvoltarea durabilă ?i cre?terea organică, în propunerea unei configura?ii generale a pilonilor strategiei de marketing a afacerii sustenabile în turism ?i în idenitificarea unor modalită?i de evaluare a cre?terii organice din perspectiva dezvoltării durabile.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert