Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Convergenta antreprenoriat sustenabil - practici contemporane de marketing în start-up-urile din România

Autor:Cristian Valentin Hapenciuc, Florina Pînzaru, Elena-Mădălina Vătămănescu si Pavel Stanciu

JEL:M31, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat sustenabil, practici de marketing contemporane, start-up-uri, oameni – mediu – profit, marketing antreprenorial.

Abstract:
În ultimii ani, problematica antreprenorialului sustenabil a deschis multiple fronturi de cercetare prin prisma abordării a trei paliere aflate în sfera de interes a marketingului, ?i anume: managementul resurselor umane (oameni); preocuparea pentru mediu ?i eficien?a economică girată de profit. Pe fondul transformărilor rapide la nivel societal ?i economic, asumarea unei perspective integrative asupra celor trei componente se impune, ca un imperativ ac?ional, în rândurile firmelor care vor să-?i asigure viabilitatea în raport cu pia?a de profil ?i sectorul de activitate. Mai mult, cercetătorii consideră că o astfel de raportare trebuie să se regăsească în viziunea fondatoare a afacerilor incipiente care, prin produse ?i servicii inovative ?i modele de marketing performante, sunt susceptibile să ofere solu?ii fezabile la sincopele ?i imperfec?iunile pie?elor. Pornind de la aceste considerente de ansamblu, lucrarea de fa?ă î?i propune să investigheze corela?iile dintre antreprenoriatul sustenabil ?i tipurile de marketing avansate de programul de cercetare Practici de Marketing Contemporane (Contemporary Marketing Practices – CMP). Demersul ?tiin?ific a presupus examinarea influen?elor tipului de marketing practicat în start-up-uri asupra componentelor antreprenoriatului sustenabil, având ca fundament o anchetă sociologică pe bază de chestionar, desfă?urată cu 104 tineri antreprenori români. Rezultatele ob?inute sugerează că tiparul imprimat de un anumit stil de marketing, regăsit în taxonomia CMP, corelează, în practică, discre?ionar cu cea mai importantă dimensiune a sustenabilită?ii – oamenii.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert