Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comunicarea de marketing privind crearea de valoare în organizatiile sustenabile. Practica rapoartelor integrate

Autor:Mădalina Dumitru, Raluca Gina Guse, Liliana Feleagă, Dragos Marian Mangiuc si Alexandra Ionelia Feldioreanu

JEL:M14, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:comunicare de marketing, creare de valoare, raportare integrată, rapoarte anuale, teoria păr?ilor interesate, studiu calitativ ?i cantitativ.

Abstract:
Această lucrare prezintă o investiga?ie a practicilor de comunicare a informa?iilor folosite de entită?ile incluse în Programul Pilot al Consiliului Interna?ional al Raportării Integrate, cu obiectivul de a investiga modul în care sunt folosite rapoartele integrate ca instrumente pentru comunicarea informa?iilor privind crearea ?i distribuirea de valoare. Am analizat metodele folosite de 95 de organiza?ii cu experien?ă în domeniul raportării sustenabilită?ii. Am folosit atât date cantitative, cât ?i calitative, extrase din rapoartele integrate publicate în cursul anului 2014. Cadrul teoretic al cercetării se bazează pe teoria păr?ilor interesate. Perspectiva utilizată în analiza rezultatelor a fost derivată din teoriile clasice ?i moderne din domeniul marketingului, care includ rapoartele anuale printre mijloacele de comunicare de marketing. Principalele rezultate ob?inute arată că prevederile Cadrului Interna?ional de Raportare Integrată privind crearea de valoare sunt respectate doar par?ial de organiza?iile incluse în e?antion. Practicile de raportare analizate relevă existen?a unei corela?ii între dimensiunile rapoartelor integrate ?i prezentarea de informa?ii privind valoarea adăugată distribuită către păr?ile interesate tradi?ionale. Prezentarea informa?iilor referitoare la clien?i, mediu ?i societate este corelată cu elaborarea situa?iei valorii adăugate.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert