Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul strategiilor de sustenabilitate corporativă asupra performan?elor financiare ale companiilor din România, în contextul marketingului verde

Autor:Marian Siminică, Liviu Crăciun si Adina Dinu

JEL:M30, M31

DOI:

Cuvinte cheie:Sustenabilitate Corporativă (SC), Marketing verde, Eviden?ierea ac?iunilor verzi (Green highlighting), Dezinformare ecologică (Green washing), Strategie de sustenabilitate, Eco-comunicare

Abstract:
Prezenta lucrare î?i propune să realizeze o analiză comprehensivă a ini?iativelor de sustenabilitate corporativă implementate de companiile din România, să identifice factorii determinan?i care influen?ează abordarea acestora privind marketingul verde ?i să evalueze impactul strategiilor de sustenabilitate corporativă asupra performan?ei financiare a organiza?iilor. Analiza celor 31 de companii de top din România este realizată prin evaluarea ini?iativelor privind marketingul “verde”, abilitatea companiilor de a comunica online activită?ile de Sustenabilitate Corporativă (SC) implementate ?i în curs de implementare (ac?iuni concrete) ?i angajamentele comunicate privind dezvoltarea sustenabilă (ac?iuni simbolice). Este de asemenea analizat impactul dimensiunii organiza?iei asupra “performan?ei verzi” a acesteia ?i asupra angajamentelor comunicate pentru viitor, demonstrându-se faptul că dimensiunea acesteia reprezintă un factor de influen?ă determinant în acest sens. Analiza impactului ac?iunilor concrete ?i simbolice privind Sustenabilitatea Corporativă asupra performan?ei financiare a companiilor demonstrează că nu există o corela?ie puternică între ace?ti indicatori.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert