Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul auditului de marketing în evaluarea performanţei marketingului sustenabil în organizaţiile Româneşti

Autor:Daniel Serbănică, Violeta Rădulescu si Anca Francisca Cruceru

JEL:M31, M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit de marketing, marketing sustenabil, performanţă de marketing, sustenabilitate, companii româneşti

Abstract:
În societatea actuală, marcată de schimbări profunde în atitudinea consumatorului faţă de mediu şi problemele sociale, organizaţiile sunt nevoite să adopte un comportament responsabil, să fie orientate către un marketing sustenabil. Însă eforturile organizaţiei trebuie să fie evaluate periodic pentru a vedea măsura în care obiectivele acesteia sunt atinse, precum şi gradul în care resursele consumate conduc la rezultatele scontate. Din perspectiva marketingului, acest lucru se poate realiza prin intermediul auditului de marketing, acesta fiind un instrument de evaluare şi control a performanţei organizaţiei. Lucrarea de faţă îşi propune, prin intermediul unui studiu documentar, în prima parte şi a unei cercetări cantitative exploratorii, în cea de-a doua, să evidenţieze rolul şi locul auditului de marketing în cadrul companiilor din România, pentru evaluarea eficienţei activităţii de marketing derulate pe principiile sustenabilită?ii. Ultima parte a lucrării cuprinde concluziile cercetării şi o serie de recomandări teoretice, dar ?i manageriale privind utilizarea auditului de marketing, ca instrument de evaluare a sustenabilităţii activităţii de marketing a companiilor din grupul ţintă, cu posibilitatea generalizării la toate companiile ce activează pe piaţa din România.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert