Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Principalii factori generatori de comportament responsabil fa?ă de mediu în cadrul gospodăriilor lituaniene

Autor:Dalia Streimikiene

JEL:Q41, Q5, Q58, C91

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert