Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cadrul macroeconomic de analiză suport în dezvoltarea afacerilor sustenabile

Autor:Constantin Mitrut, Cristina Bălăceanu, Mihaela Gruiescu si Daniela Serban

JEL:O15, O44, O47

DOI:

Cuvinte cheie:cre?terea calitativă ?i cantitativă, sustenabilitate slabă / puternică, obiective sociale, obiective ecologice, utilitate, afaceri sustenabile.

Abstract:
Starea de satisfacţie în cadrul unei economii rezută din calitatea produselor economice realizate ?i consumate, în consens cu asigurarea unei protecţii a mediului natural, ca sursă de producere a bunurilor economice prezente şi viitoare, şi a utilizării intensive a capitalului uman, ca sursă pentru creşterea gradului de inovaţie şi noutate. Transferarea cunoaşterii asupra economiei se realizează în cadrul unei economii sustenabile, ale cărei principii sunt utilizarea raţională a resurselor, reducerea risipei, protejarea în vederea facilitării accesului la valorificarea resurelor şi pentru generaţiile următoare. Cercetarea întreprinsă în cadrul lucrării se bazează pe un model econometric multifactorial de regresie lineară care pune în evidenţă legătura directă dintre variabila dependentă „bunăstare” şi variabila independentă de concentrare masurata prin coeficientul Gini de concentrare a averilor pe de o parte ?i „nivelul PIB-ului” pe de altă parte, la nivelul anului 2012 (date definitive). Scopul acestei cercetări este identificarea unei legături între indicatorul satisfac?iei privind calitatea vie?ii sau a func?iei de bunăstare la nivelul ?ărilor membre ale UE 2012 ?i asigurarea unui cadru macroeconomic flexibil ?i dinamic pentru dezvoltarea afacerilor sustenabile.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert