Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cooperarea energetică - atuul dezvoltării economice în cadrul statelor membre ale UE

Autor:Francesco Ruggiero, Liviu Bogdan Vlad, Gheorghe Vlăsceanu, Alexandru Gavris si Dragos Vasile

JEL:F53, P48, Q48

DOI:

Cuvinte cheie:cooperare energetică, resurse strategice, dezvoltare sustenabilă, dezvoltare economică, geopolitică

Abstract:
Dezvoltarea economică continuă a ?ărilor din Uniunea Europeană a atins un stadiu în care cooperarea intra- ?i interstatală, în asociere cu interac?iunea dintre actorii economici, a devenit punctul forte cel mai însemnat. Lucrarea prezentă analizează nivelul de cooperare dintre ?ările Uniunii Europene ?i politicile Uniunii Europene în domeniul energiei, cu scopul de a pune în eviden?ă cu mai mare claritate o imagine a nivelului de asigurare a securită?ii energetice în cadrul Uniunii Europene ?i a tendin?elor geopolitice viitoare. În ciuda a numeroase probleme de consens dintre Statele Membre cu privire la o direc?ie comună ?i unitară, aceste state apar ca urmărind acela?i obiectiv, de a-?i asigura, prin energie, dezvoltarea economică. Ca atare, centrul de greutate al dezvoltării economice în ?ările din Uniunea Europeană trebuie să fie cooperarea energetică iar politicile ar trebui să se focalizeze în această direc?ie.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert