Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Elaborarea unui cadru de raportare a riscului în vederea îmbunătăţirii bunelor practici în domeniu

Autor:Mirela Nichita si Carmen Turlea

JEL:M20, M29, M41

DOI:

Cuvinte cheie:managementul riscului, cadru de raportare a riscului, raportare financiară, caracteristici calitative ale informaţiei financiare, bune practici

Abstract:
Profilul utilizatorului de informaţie contabilă din zilele noastre a devenit mai sofisticat şi raportările financiare trebuie să facă faţă unor noi provocări pentru a răspunde necesităţilor utilizatorilor. Scopul raportărilor financiare elaborate de companii este acela de a oferi informaţii folositoare utilizatorilor.Conform Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate utilitatea informaţiilor se defineşte prin caracteristici calitative (fundamentale şi complementare). Criza financiară a accentuat limitele raportării financiare, care nu a fost în măsură să prevină investitorii asupra riscurilor pe care le aveau de înfruntat. Unii dintre manageri şi-au exprimat rezervele cu privire la calitatea şi relevanţa raportării corporative, afirmând că raportul anual nu mai este un instrument util. Datorită schimbărilor recente petrecute în mediul de afaceri, managerii au fost foarte motivaţi în a regândi şi îmbunătăţi filosofia, procesele şi metodologiile de guvernanţă a riscului. Lipsa de calitate, lipsa furnizării informaţiilor actualizate şi lipsa sistemelor adecvate pentru a surprinde, raporta şi cuantifica informaţiile corecte în cadrul organizaţiei reprezintă provocări fundamentale pentru punerea în aplicare şi susţinerea tuturor aspectelor de management eficace a riscurilor. Începând cu anii ’80, investitorii au devenit mai interesaţi de informaţiile explicative (notele la situaţii financiare) decât de rapoartele principale (care relevă poziţia şi performanţa financiară). Prin această cercetare vom încerca să construim un cadru de raportare a riscului având ca obiectiv principal îmbunătăţirea bunelor practici în domeniul managementului riscului. Vom dezbate, de asemenea, relaţia dintre caracteristicile informaţiei contabile, transparenţă şi risc, şi vom explora posibilitatea de a dezvolta o serie de bune practici în domeniul raportării riscului.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert