Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovarea ca joc. Este gamification un nou trend?

Autor:Roxana Procopie, Robert Bumbac, Smaranda Giușcă și Andra Vasilcovschi

JEL:O30, M10

DOI:

Cuvinte cheie:inovare, gamification, Generația Y.

Abstract:
Odată cu evoluția tehnologiei informației și a Internetului, societatea s-a schimbat și la fel și nevoile Generației Y. Această generație își dorește să fie mai implicată în procesul de luare a deciziilor și are o abordare pozitivă și mai deschisă asupra procesului de invoare. Articolul își propune să facă o analiză a contribuției pe care adoptarea tehnicilor și a metodelor specifice gamification o poate avea asupra performanțelor procesului de inovare în vizunea Generației Y. Metoda de cercetare aleasă este cea cantitativă, apelanduse la derularea unei anchete statistice cu scopul de a identifica principalele schimbări intervenite în cazul Generației Y și a modului specific în care aceasta acționează și interacționează. Accentul se pune în special pe implicațiile pe care acest fenomen le are asupra procesului de inovare. Generația Y vrea să aibă controlul asupra propriei vieți și să participe activ la procesele care o implică. Gamification este unul dintre instrumetele moderne care facilitează aceste lucruri, promovând comunicarea între organizațiile, publice sau private, și indivizi în beneficiul dezvoltării inovării.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert