Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Măsurarea capacităţii de inovare a organizaţiilor – proces major al managementului inovării

Autor:Dorin Maier, Livia Anastasiu, Roxana Sârbu și Thorsten Eidenmüller

JEL:O32, M21

DOI:

Cuvinte cheie:inovare, managementul inovării, măsurarea inovării, performanţa organizaţiilor, QFD (Quality Function Deployment)

Abstract:
Acest articol abordează problema performanţelor organizațiilor în contextul economic actual, caracterizat de o piaţă globalizată, de creşterea competitivităţii şi a cerinţelor clientului. Pentru a rămâne pe piaţă şi a face profit organizațiile trebuie să schimbe sau să îmbunătăţească modul lor de gândire, astfel încât acestea să poată fi mai adaptabile la modificările rapide de informații. O soluţie la această problemă este de inovarea, care este un fenomen complex şi trebuie să fie înţeleasă şi măsurată în fiecare organizație. Scopul acestei lucrării este de a oferi posibilitatea de măsurare şi analiza capacității de inovare din cadrul organizațiilor. Am divizat fenomenul inovării în şapte tipuri de inovare în funcţie de influenţa lor în cadrul organizației iar pentru fiecare tip de inovare, am propus un set de indicatori de măsurare a inovării. Pentru a extinde gradul de analiză, această lucrare utilizează două metode de cercetare, şi anume: metoda expert - programul QFD (Quality Function Deployment) care se concentrează pe cerinţele performanţei inovării şi câte un set de indicatori pentru a calcula importanţa fiecărui tip de indicator şi metoda sondajului - folosind un chestionar cu întrebări, un eşantion reprezentativ de organizații pentru a verifica nivelul de inovare şi pentru a oferi sugestii în vederea îmbunătăţirii managementului inovării
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert