Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitate și competitivitate: o abordare Lean Six Sigma

Autor:Irina-Virginia Drăgulănescu și Delia Popescu

JEL:L87, O14

DOI:

Cuvinte cheie:Modelul Lean Six Sigma, reducerea pierderilor, Modelul DEMAIC, competitivitate, calitate, fluxul de valoare, economiile totale.

Abstract:
Dezvoltat inițial pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența proceselor de producţie, în prezent modelul Lean Six Sigma este adoptat pe scară largă și în alte sectoare economice – financiar, comercial, turistic etc. Metodologia cunoscută sub numele Lean Six Sigma combină deopotrivă tehnicile care aparțin de Six Sigma – care ajută companiile să reducă defectele de fabricație și principiile Lean Manufacturing – care ajută companiile să beneficieze de o procesare mai rapidă cu costuri mai mici și de calitate superioară. În urma cercetării realizate s-a constatat că, în pofida unei popularități în creștere și a unor rezultate impresionante obținute la unele companii, totuși modelul Lean Six Sigma nu reușește mereu să ofere rezultatele preconizate. Cu toate acestea, cercetarea a arătat că societatea analizată, care activează în domeniul serviciilor de curierat, a reușit să realizeze beneficii în termeni de productivitate și competitivitate prin soluţii care au dus la obținerea de valoare adăugată.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert