Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Antreprenoriatul social ‒ sursa de soluţii inovatoare pentru provocările îmbătrânirii demografice: cazul pensionarilor români

Autor:Mariana Drăgușin, Dianne Welsh, Raluca Mariana Grosu, Alina Elena Iosif si Ion Daniel Zgura

JEL:M10

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat social, economie socială, întreprindere socială, economie de argint, pensionari, incluziune socială

Abstract:
Domeniu de cercetare şi practică în plină afirmare, Antreprenoriatul Social (AS) oferă numeroase oportunităţi dar şi provocări. Prezenta lucrare explorează elemente specifice conceptului de AS, inclusiv graniţele sale destul de fine cu alţi doi termeni relaţionaţi: economia socială şi întreprinderea socială. De asemenea, lucrarea evidenţiază o serie de demersuri în vederea dezvoltării şi promovării AS la nivel naţional şi al U.E., cu scopul de a furniza soluţii inovative şi transformaţionale pentru probleme complexe, precum cea a accelerării fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, cu implicaţii sociale, economice şi politice puternice. Grup social extrem de vulnerabil, seniorii/ pensionarii români sunt în atenţia autorilor acestei lucrări, care propun un model pilot experimental pentru inovare şi schimbare socială - Platforma Senior Active (S.A.P.) - care poate conduce la îmbunătăţirea incluziunii sociale şi economice a acestora. Pe baza unei cercetări de birou complexe şi a unui studiu exploratoriu, au fost stabilite principalele coordonate ale S.A.P. (misiune, obiective, beneficiile principalelor părţi interesate, modelul de business etc.). Totodată, sunt evidenţiate direcţii de cercetare viitoare, cu scopul de a perfecţiona modelul şi de a-l transforma într-unul ce poate fi replicat în ţări cu un trecut similar.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert