Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Instrument suport al procesului decizional antreprenorial pentru evaluarea corelării direcţiilor de afaceri

Autor:Mircea Fulea, Gabriela Șandru, Stelian Brad și Mihaela Maftei

JEL:O20, O22, O30

DOI:

Cuvinte cheie:strategii de diversificare, direcţii de afaceri, cadru suport, IMM-uri

Abstract:
Sustenabilitatea este probabil scopul fundamental al oricărui antreprenor atunci când iniţiază sau dezvoltă o afacere. Întrucât aceasta presupune competitivitate, companiile urmăresc să dezvolte oferte economice diferenţiate prin refolosirea şi partajarea proceselor, componentelor, informaţiei şi a cunoştinţelor – de multe ori din domenii diferite. Ca refolosirea respectiv partajarea să fie eficiente, ele trebuie să fie luate în calcul încă de la dezvoltarea planului antreprenorial sau la evaluarea oportunităţii extinderii afacerii – de aici nevoia de planificare / implementare / integrare a mai multor direcţii de afaceri (din domenii diverse). Cum multe dintre ele pot părea atractive, o decizie eficace de demarare a unea sau a alteia ar trebui să fie susţinută de un instrument care să permită o evaluare sistematică a oportunităţii de implementare a unei direcţii de afaceri. Această lucrare propune un algoritm care susţine antreprenorii în acest sens. Oportunitatea dezvoltării de noi direcţii de afaceri este evaluată prin estimarea impactului reciproc între acestea şi direcţiile de afaceri existente, a impactului acestora asupra performanţei organizaţionale şi a unor indicatori precum efort financiar, rată estimată de recuperare a investiţiei, dificultate tehnică şi organizaţională, risc sau oportunităţi de finanţare în cadrul domeniului respectiv. Studiul de caz este centrat pe o IMM într-un domeniu interdisciplinar (IT şi life-sciences) care analizează oportunitatea de a demara două noi direcţii de business.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert