Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezechilibrul alimentar – dominantă a comportamentului de consum al tinerei generaţii din România

Autor:Dorin Vicenţiu Popescu, Lelia Voinea și Mihai Teodor Negrea

JEL:I12, O13, Z10

DOI:

Cuvinte cheie:noua generaţie de consumatori, comportament alimentar, aport caloric, grad de acoperire a necesarului de nutrienţi, dezechilibru alimentar.

Abstract:
Stilul de viaţă alert, marea disponibilitate şi accesibilitate a produselor alimentare şi puternica presiune exercitată de industria alimentară prin mass-media, pentru încurajarea supraconsumului, au bulversat absolut toate elementele comportamentului alimentar al generaţiei de consumatori tineri, determinându-i să-şi piardă reperele nutriţionale transmise în cadrul educaţiei familiale. Adoptând o alimentaţie bazată pe cantitate în locul calităţii, pe fondul unei educații nutriționale precare, consumatorii moderni sunt deopotrivă supraalimentați și subnutriți și din ce în ce mai bolnavi. Pentru prevenirea bolilor metabolico-nutriționale se impune, mai mult ca oricând, conştientizarea legăturilor dintre alimentaţie şi sănătate („eşti ceea ce mănânci”) și adoptarea, mai ales de către noua generație de consumatori, a principiilor de bază ale comportamentului alimentar echilibrat. Având drept scop evidenţierea dezechilibrului nutriţional ca principală caracteristică a comportamentului alimentar al noii generaţii de consumatori din România, am realizat o cercetare exploratorie, bazată pe tehnica jurnalului alimentar prin estimare. Pentru conturarea tipurilor de dezechilibre nutriţionale a fost analizat aportul mediu zilnic de energie şi de trofine calorigene al dietei participanților la studiu. Ne propunem ca rezultatele cercetării noastre să conducă la elaborarea ulterioară a unui ghid pentru reorientarea comportamentului alimentar al tinerilor consumatori, în vederea prevenirii apariției unor boli grave, cauzate de dezechilibrul alimentar.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert