Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea valorii financiare a programelor de management al resurselor umane și comportamentelor angajaților: un instrument critic care încă se maturizează

Autor:Aharon Tziner și Assa Birati

JEL:J3, M5

DOI:

Cuvinte cheie:modele de evaluare financiară, comportamentul angajaților, comportamentul organizației, analiza cost-beneficiu, managementul resurselor umane.

Abstract:
Lucrarea evidențiază investigarea câtorva aspecte ale evaluării economice a strategiilor de management al resurselor umane și comportamentului organizațional al angajatului, atât clasic cât și recent. Prezentăm cititorului atât o incursiune istorică, cât și o revizuire a evoluțiilor conceptuale și practice ale acestui domeniu. Este important să se accentueze influența primelor studii deoarece modelele de evaluare financiară au fost construite pe primele paradigme. Efectul principal al acestui efort este încurajarea utilizării într-o proporție mai mare de către manageri a modelelor cantitative care permit factorilor de decizie să genereze toți factorii necesari pentru estimarea câștigurilor financiare reale și/sau a pierderilor înainte ca orice strategie de intervenție să fie implementată la locul de muncă. Așa cum rezultă din studiu, utilizarea acestor modele cantitative pentru estimarea câștigurilor financiare nete ale folosirii anumitor strategii de intervenție sau valoarea anumitor tipuri de comportamente ale angajaților, poate în final să salveze companiile de la a face erori tactice majore și, mai mult, poate asista managementul în promovaea scopurilor economice pe termen lung cu recompensele aferente.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert