Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Corelația dintre auditul extern și performanţele financiare ale băncilor din România

Autor:Mariana Nedelcu (Bunea), Marian Siminică și Carmen Țurlea

JEL:M40 , G20, G30

DOI:

Cuvinte cheie:calitatea auditului, audit extern, guvernanţă corporativă, performanţe financiare, solvabilitate, sistem bancar.

Abstract:
La nivelul mecanismului corporativ,funcţia de audit deţine un rol deosebit de important, ca efect al plus valorii oferită guvernării corporative, motiv pentru care, în decursul anilor, acest aspect a fost studiat asiduu făcând obiectul unor numeroase studii şi analize. Obiectivulacestui articol este de a oferi o analiză a potenţialelorrelaţiidintre calitatea auditului extern (apreciată prin apartenenţa la cele mai mari patru firme de audit, respectiv: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young și Deloitte, ce poartă denumirea de Big Four)şi performanţele financiare (apreciate prin rentabilitate, calitatea activelor şi solvabilitate) ale sistemului bancar din România. Astfel, am încercat să găsim răspunsuri argumentate de rezultatele analizei empirice efectuate la întrebările: ”Calitatea auditului extern influențează performanţele financiare ale băncilor din România? În ce mod este înregistrată plusvaloarea calităţii auditului extern la nivelul instituţiilor de credit?” În scopultestării ipotezelor formulate, a fost utilizată o metodologie de cercetarepredominant cantitativă, ce are la bază o analiză statistică deductivă. Aceasta are ca punct de pornire teoria agenţiei, obiectivul principal fiind acela de a testa şi identifica posibilele relaţii de tip cauză-efect, în acelaşi timp, analizând şi gradul de semnificaţie al acestora. Ca rezultat al acestei cercetări, se poate trage concluzia că există o asociere pozitivă între calitatea auditului extern şi performanţele financiare ale instituţiilor de credit din sistemul bancar românesc, aceasta nefiind însă semnificativă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert