Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rețelele de socializare - o soluție reală pentru angajarea în viitor a studenților

Autor:Lorena Bătăgan și Cătălin Boja

JEL:O35, J25

DOI:

Cuvinte cheie:big data, rețele sociale, angajarea studenților, rețele media

Abstract:
Acest studiu analizează necesitatea utilizării datelor oferite de rețelele sociale în cantitate foarte mare de către studenți atunci când sunt în căutarea unui loc de muncă. Folosim pentru analiza noastră date de pe site-ul profesional LinkedIn și de la studenții din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică (CSIE), din cadrul Universității de Studii Economice din București. Această lucrare se concentrează pe evidențierea interesului studenților de a utiliza rețelele sociale atunci când caută un loc de muncă. Se subliniază, de asemenea, nivelul de folosire a rețelelor sociale și modul cum studenții percep utilizarea rețelelor sociale în activitățile lor. Aceste rezultate preliminare ale cercetării noastre pun accentual pe ideea că este o oportunitate pentru învățământul superior această facilitare a accesului studenților la rețelele sociale prin două moduri: pe de o parte prin dezvoltarea sau consolidarea cunoștințelor studenților cu privire la modul de utilizare a rețelelor sociale și, ca parte a acestui efort, prin educarea tinerilor cu privire la modul în care rețelele sociale pot îmbunătăți și promova abilitățile lor. Ideea principală care se desprinde din analiza desfășurată este că numărul mare de informații generate de rețelele sociale accelerează integrarea studenților, îmbunătățirea cunoștințelor și găsirea unui loc de muncă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert