Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu privind practicile de management integrat al proiectelor pentru investiții complexe

Autor:Mircea Sandru, Ionela Carmen Pirnea, Anca Purcărea, Ioana Surugiu si Jochen Schmid

JEL:M1

DOI:

Cuvinte cheie:portofoliu de management integrat al proiectelor, eficiența managementului de portofoliu, puncte critice, program master integrat

Abstract:
Această lucrare evidențiază rezultatele unui studiu realizat în cadrul cercetării doctorale, pe exemplul mai multor proiecte investiționale complexe, cu abordare a laturii de inginerie, achiziții, construcție, și punere în funcțiune (EPCC). Obiectivul acestui studiu a fost acela de a îmbunătății managementul portofoliului de proiecte. Metodologia folosită în cadrul cercetării prezentate în această lucrare este axată pe analizele autorilor cu privire la abordările prezente în literatura de specialitate şi aplicabilitatea acestora în cadrul proiectelor investiționale de tip de tip EPCC. În acest scop au fost analizate un număr de 11 proiecte internaționale de investiții din domeniul petrochimiei și rafinării petroliere, cât și un număr de 7 investiții din diferite domenii ale chimiei industriale. Studiul a evidențiat faptul că managementul acestor investiți poate fi îmbunătățit prin integrarea corectă a proiectelor, astfel putându-se genera un mediu de lucru mai performant, capabil să susțină echipa de management în identificarea factorilor criticii ai programului de investiții și punctele de convergență, în scopul de a gestiona în mod eficient și de a asigura atingerea obiectivelor investiționale. Astfel putându-se obține reduceri semnificative ale timpilor de execuție cu până la 16%, și implicit diminuarea riscurilor apariției întârzierilor printr-un management mai eficient al investițiilor
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert