Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu privind competitivitatea sectorului românesc de procesare a cărnii

Autor:Silvius Stanciu, Raluca Daniela Rizea și Anca Gabriela Ilie

JEL:L11, L25, L66

DOI:

Cuvinte cheie:competitivitate, procesare, carne, industria cărnii, consum.

Abstract:
Industria cărnii reprezintă un sector strategic, ce poate contribui semnificativ la creșterea competitivității industriei alimentare autohtone și la asigurarea securității alimentare naționale. Resursele naturale generoase, tradiția în creșterea animalelor și în industrializarea materiilor prime agroalimentare pot asigura o bază de materii prime, acoperirea consumului intern și obținerea de venituri substanțiale pentru firmele românești prin exportul produselor procesate. În prezent piața cărnii din România este dependentă de importurile de carne, realizate preponderent sub formă de produse procesate. La export sunt valorificate animale vii sau materii prime rezultate la abatorizare, cu o valoare adăugată scăzută, ceea ce a condus la dezechilibrul balanței comerciale. Articolul propune astfel o analiză a sectorului autohton de procesare a cărnii din perspectiva producției, consumului și al tranzacțiilor comerciale, evaluate în contextul internațional al pieței cărnii. Studiul realizat a indicat faptul că România a înregistrat în ultimii ani progrese în domeniul producției și procesării cărnii, dar performanțele financiare ale companiilor autohtone sunt inferioare nivelului comunitar. Cu excepția sectoarelor cărnii de pasăre și de ovine, la care valoarea exporturilor a depășit importurile, celelalte sectoare sunt deficitare, nefiind acoperită cererea internă. Gradul de concentrare redus al companiilor din industria procesării cărnii arată în continuare o fragmentare a pieței și un potențial de creștere pentru companiile existente.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert