Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Acțiuni politice orientate spre dezvoltarea teritorială: rolul multifuncțional al agriculturii

Autor:Grazia Calabrò și Simone Vieri

JEL:Q18, O1, O18, O13

DOI:

Cuvinte cheie:agricultură, multifuncționalitate, turism, politică agricolă, dezvoltare, economii rurale.

Abstract:
În contextul actual caracterizat de competitivitate în creștere, indusă de procesul de globalizare, pentru a evita marginalizarea sau eșecul, sistemele socio-economice italiene trebuie să conceapă modele de dezvoltare diferențiată la nivel local și pe baza exploatării resurselor teritoriale. Ținând cont de faptul că 92% din suprafața națională este clasificată ca rurală, este indispensabilă formularea de modele de dezvoltare al căror punct de referință principal este agricultura. Agricultura este activitatea productivă care mai frecvent decât altele stabilește caracteristicile unui teritoriu și are atât rolul de producător de bunuri cât și de promotor al unui context socio-cultural și de mediu. Agricultura nu este un sector separat, ci o entitate strict integrată cu alte componente ale sistemului socio-economic și care poate să joace un rol fundamental pentru dezvoltarea teritorială. Scopul acestei lucrări este să evidențieze necesitatea de a organiza o acțiune politică adecvată cu scopurile de a susține rolul multifuncțional al agriculturii și de a sublinia caracterul strategic al dezvoltării și desfășurării modelului de dezvoltare în care teritoriul este pilonul principal al modului în care agricultura operează integrat cu turismul, meșteșugurile și alte activități teritoriale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert