Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Caracteristici și disparități regionale ale serviciilor de consultanță în România

Autor:Tudor Ciumara şi Iulia Lupu

JEL:O32, O38, R58

DOI:

Cuvinte cheie:inovare în domeniul serviciilor, servicii bazate pe cunoaștere pentru întreprinderi, politici vizând inovarea, dezvoltare regională

Abstract:
Economiile competitive etalează un model de grupări și rețele regionale în cadrul cărora inovarea este stimulată prin interacțiuni intense între industrii și unde serviciile intensive în cunoaștere joacă un rol important în crearea și difuzarea noului. Pentru a se număra printre regiunile cele mai competitive, regiunea București-Ilfov trebuie să dezvolte un sistem de inovare care să includă în mod organic serviciile, aceasta necesitând, la rândul său, un mix de politici adecvat. Lucrarea de față își propune să ofere o evaluare a sistemului de inovare în servicii în regiunea București-Ilfov, prin confruntarea performanței actuale a acestuia cu contextul politicilor regionale vizând inovarea. Pe de o parte, se caracterizează performanța sistemului de inovare în servicii în conformitate cu metodologia și datele furnizate de European Service Innovation Scoreboard. Pe de altă parte, în cadrul conceptual oferit de literatura privind tipologia abordărilor politicii de inovare în servicii, se investighează orientarea politicilor din regiunea vizată prin cercetări de birou și interviuri în profunzime cu experți. Rezultatele obținute arată că măsurile de stimulare a inovării disponibile în regiunea București Ilfov nu sunt concepute conform priorităților de dezvoltare ale regiunii și sunt preponderent orientate către inovarea tehnologică. Politicile nu au caracter sistemic și ignoră potențialul serviciilor intensive în cunoaștere de a fi un vector al inovării în regiune. Caracterul de noutate al lucrării pune în evidență mizele adoptării unei politici regionale a inovării coerentă, concepută în mod sistemic și care exploatează întregul potențial al serviciilor bazate pe cunoaștere. Luând cunoștință de situația actuală a inovării în servicii în cadrul regiunii și de potențialul acesteia, părțile interesate pot beneficia de sugestiile incluse în lucrare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert