Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Serviciile bazate pe cunoastere si serviciile de consultanta în contextul dinamicii mediului economic românesc

Autor:Iacob Cătoiu, Liviu Tudor si Cristian Bisa

JEL:L84, R31

DOI:

Cuvinte cheie:servicii pentru afaceri bazate pe cunoaștere, servicii de consultanță pentru afaceri, diferențe regionale.

Abstract:
Impactul societății bazate pe cunoaștere asupra dezvoltării industriei serviciilor, mai ales asupra serviciilor de consultanță pentru afaceri s-a dovedit unul cu adevărat semnificativ. Serviciile de consultanță sunt recunoscute ca având componente de inovare și în același timp și de cunoaștere foarte bine reprezentate. Pe baza unei cercetări calitative și cantitative, combinând analiza decalajelor cu ierarhizările logice, evaluările critice și asocierile explicative, analiza comparativă și cercetarea empirică, acest articol contribuie la o mai bună apreciere și înțelegere a sectorului serviciilor de consultanță din România, ca parte a familiei mai mari de servicii pentru afaceri bazate pe cunoaștere. Diferențele regionale privind serviciile de consultanță personalizate și cele pentru afaceri sunt puse de asemenea în discuție și relevate în specificul rețelei naționale ce are un centru clar definit. Concentrarea firmelor de consultanță și a majorității angajaților în patru regiuni confirmă teoria conform căreia oferta de astfel de servicii este inegal distribuită, urmărind potențialii clienți din regiunile mai dezvoltate ale țării. În toate cele patru tipuri de activități de consultanță analizate, profitul total este mai mare decât pierderea înregistrată. Disparitățile dintre regiuni sunt susținute și de evoluția în dinamică a sectorului de consultanță în România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert