Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea regională catalizată de către inițiativele antreprenoriale din domeniul serviciilor bazate pe cunoaștere – studiu de caz la nivelul României

Autor:Vasile Alecsandru Strat, Adriana AnaMaria Davidescu, Raluca Mariana Grosu si Ion-Daniel Zgură

JEL:L84, R11, R12, O18, P48

DOI:

Cuvinte cheie:servicii în afaceri bazate pe cunoaștere intensivă sau cunoștințe intens utilizate (KIBS), disparități regionale, regresie pe date panel, dezvoltare sustenabilă

Abstract:
Principalul obiectiv al acestei lucrări este să analizeze evoluția sectorului afacerilor din domeniul serviciilor bazate pe cunoaștere, din România, de-a lungul perioadei 2008-2014, din punct de vedere al distribuției teritoriale și să evalueze impactul acestora asupra întregii dezvoltări economice. Utilizând o serie de coeficienți Gini și alte instrumente cantitative, lucrarea aduce dovezi clare că, de-a lungul perioadei 2008 – 2014, activitatea din domeniu a cunoscut o concentrare, Bucureștiul și cele mai atractive 10 județe fiind responsabile pentru peste 88% din activitatea de la nivel național, în 2014. Un alt aspect important este acela că Bucureștiul, care este responsabil pentru aproape 66% din activitatea domeniului, în 2008, își diminuează constant importanța, de-a lungul perioadei de analiză. Utilizând regresii pe date de tip panel, lucrarea obține rezultate clare care susțin ideea conform căreia principalele caracteristici ale domeniului (KIBS): număr de firme, cifră de afaceri, număr de angajați, pot fi utilizate, ca și variabile independente, în modele econometrice construite pentru a estima dimensiunea economiei județelor României.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert