Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Curba LINS in economia României

Autor:Emilian Dobrescu

JEL:C32, E62, H26

DOI:

Cuvinte cheie:taxe, ecartul dintre nivelul legal și cel efectiv al impozitării

Abstract:
Studiul prezintă considerente teoretice si probe empirice care atestă validitatea curbei Laffer In Sens Restrâns (LINS) ca parabolă cu maximum. Analiza este focalizată asupra ecartului dintre nivelul legal și cel efectiv al impozitării (letg). Aplicația econometrică se bazează pe seriile statistice (1990-2013) pentru România ca economie europeană emergentă. Se apelează in acest scop la trei regresii de cointegrare (metoda celor mai mici pătrate modificată complet, regresia canonic cointegrată şi metoda dinamică a celor mai mici pătrate) şi trei algoritmi care utilizează variabilele instrumentale (metoda celor mai mici pătrate în două stadii, metoda generalizată a momentelor şi metoda verosimilității maxime cu informație limitată).
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert