Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Integrarea financiară în UE: cazul României

Autor:Ibrahim Bozkurt si Engin Akman

JEL:F36, F21, F30, G15

DOI:

Cuvinte cheie:integrarea financiară, Uniunea Europeană, România, model gravitaţional, pieţe bursiere

Abstract:
Scopul acestui studiu este de a investiga factorii determinanţi ai integrării între bursa românească şi alte burse din ţările Uniunii Europene (UE). Corelaţiile între câ?tigurile bursei reprezintă nivelul de integrare între pieţele bursiere. Au fost efectuate analize empirice cu câ?tigurile zilnice ale pie?ei bursiere din cei 24 membrii ai UE, inclusiv România pentru perioada 2002-2012 utilizând modelele gravita?ionale ale panelului de date, cu investigarea corelaţiilor. Rezultatele au evidenţiat că efecte semnificative şi robuste asupra procesului de integrare financiară a României cu alte 23 membri UE au următorii factori: (i) aderarea la UE, (ii) comerţul bilateral, (iii) PIB pe locuitor, (iv) criza datoriilor suverane din 2012 şi (v) amplasarea est-europeană. Rezultatele evidenţiază faptul că intensificarea relaţiilor economice cu UE poate contribui la integrarea pieţei bursiere a României cu alte pieţe bursiere ale statelor membre UE.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert