Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Convergenta reală, liant între aderare si integrare.

Autor:Mihail Busu şi Adina Gyorgy

JEL:O18, O31, L84

DOI:

Cuvinte cheie:convergență reală, creştere economică, model macroeconomic, economii deschise, integrare.

Abstract:
Modelul macroeconomic Solow-Swan arată că rata marginală a capitalului, a forţei de muncă tehnologizată precum şi variaţia productivităţii, având valori pozitive, au capacitatea de a stimula creşterea economică a unui stat cu economie emergentă, ca în cazul României, pentru perioada 2005-2014, facilitând prin determinarea corelaţiilor specifice între indicatorii macroeconomici o analiza a convergenţei către media Uniunii Europene (UE) Teoria economică, evidenţiată în special prin modelul Solow-Swan, a fost aplicată în acest articol României pentru a determina empiric potenţialul de convergenţă reală. Totodată, datele statistice pentru perioada 2005-2014 au permis analiza factorilor de creştere sau de regres a economiilor statelor din Europa Centrală şi de Est şi au facilitat încadrarea României în zona ţărilor UE cu economie emergentă şi potenţial de creştere economică. Rapoartele Comisiei Europene realizate în cadrul mecanismului de detectare a dezechilibrelor atrag atenţia asupra aceloraşi indicatori prezentaţi în cuprinsul articolului, în scopul formulării de recomandări adecvate pentru corectarea aspectelor deficitare. Trecând de la abordarea convergenţei nominale la cea reală, procesul de convergenţă reală decurge firesc din necesitatea recuperării decalajelor faţă de economiile avansate din zona Euro.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert