Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Ocuparea productivă în România: o provocare majoră pentru integrarea în Uniunea Europeană

Autor:Emilia Herman

JEL:O47, J21

DOI:

Cuvinte cheie:ocupare productivă, integrare, creştere favorabilă incluziunii sociale, România, productivitatea muncii, sărăcia în muncă, UE.

Abstract:
Este larg recunoscut faptul că ocuparea productivă a forţei de muncă reprezintă un element esenţial al creşterii economice favorabilă incluziunii sociale, putându-se constitui într-o forţă motrice în diminuarea decalajelor dintre ţările europene (resimţite, mai ales, prin productivitate şi venituri) în vederea integrării reale în Uniunea Europeană. Scopul principal al acestui articol este de a evidenţia procesul de integrare din perspectiva ocupării productive şi a principalilor săi determinanţi, în România, în perioada de post-aderare la UE şi de integrare în structurile economice europene, respectiv perioada 2007-2014. Rezultatele acestui studiu scot în evidenţă un nivel scăzut al ocupării productive în România, determinat, în principal, de nivelul scăzut al productivităţii muncii şi al salariului, de ocuparea vulnerabilă ridicată, de ocuparea ridicată şi ineficientă în agricultură, precum şi de nivelul redus al ocupării în activităţile bazate pe utilizarea intensivă a cunoaşterii. Existenţa decalajelor semnificative, între România şi ţările dezvoltate ale UE, în ceea ce priveşte ocuparea productivă şi nivelul de dezvoltare economică, precum şi manifestarea, în România, a celui mai ridicat nivel al riscului de sărăcie în muncă din UE evidenţiază nevoia de a accelera creşterea productivităţii muncii, printr-o restructurare eficientă a economiei, dinspre sectoarele cu productivitate scăzută spre sectoarele cu productivitate înaltă. Subliniem faptul că este foarte important să se asigure accesul persoanelor afectate de riscul sărăciei în muncă la beneficiile obţinute prin creşterea productivităţii muncii. Rezultatele acestui studiu pot fi utile pentru factorii de decizie în vederea îmbunătăţirii ocupării productive astfel încât ocuparea productivă să contribuie eficient la integrarea reală a României în UE.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert