Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modernizarea învăţământului superior în noul context al integrării europene – o analiză comparativă

Autor:Gheorghe Epuran, Iuliana Petronela Gârdan, Daniel Adrian Gârdan si Bianca Tescasiu

JEL:I21

DOI:

Cuvinte cheie:integrare europeană, învăţământ superior, modernizare, acces, retenţie, angajabilitate, strategia UE 2020

Abstract:
Modernizarea învăţământului superior este un proces complex şi ocupă un loc prioritar pe agenda preocupărilor atât la nivel european, cât şi la nivelul fiecărei ţări membre a Uniunii Europene. În acest articol prezentăm rezultatele analizei principalelor aspecte ale modernizării postintegrare a învăţământului superior din România, comparativ cu evoluţia din celelalte state membre, în aceeaşi perioadă, din perspectiva a trei indicatori: accesul, retenția și angajabilitatea. Pentru atingerea obiectivului propus, am realizat o cercetare şi o agregare a datelor provenite din surse secundare de informaţii disponibile, respectiv rapoarte ale Comisiei Europene şi diferite rapoarte statistice care vor fi menţionate pe parcursul articolului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert