Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele turismului asupra PIB-ului Mecedoniei, Muntenegrului și Serbiei în procesul de integrare euro

Autor:Slobodan Čerović, Miroslav Knežević şi Danijel Pavlović

JEL:L83, C42, C12, N74, O52

DOI:

Cuvinte cheie:turism, creștere economică, PIB, integrare UE, regresie

Abstract:
RezumatTurismul este un fenomen socio-economic care exercită un considerabil impact economic, social şi politic, asigurând astfel o poziţie importantă în creşterea economică globală. Scopul principal al lucrării este de a prezenta efectele procesului de integrare europeană asupra turismului şi participarea sectorului turismului la PIB-ul Serbiei, Macedoniei şi Muntenegrului din ultimii 10 ani, ca perioadă crucială în procesul de integrare europeană. Prin evaluarea surselor disponibile, autorii au ajuns la concluzia că procesul de integrare europeană a avut un impact pozitiv asupra turismului din ţările studiate. Metoda regresiei a evidenţiat că în ciuda unei creşteri continue a numărului de sosiri a turiştilor străini, sectorul turismului încă aduce o contribuţie directă modestă la creşterea economică globală a ţărilor studiate (Serbia, Muntenegru şi Macedonia). De asemenea, s-a aplicat testul de cauzalitate Granger pentru a demonstra că nu este posibilă prevederea valorilor PIB-ului în oricare dintre ţările studiate pe baza doar a creşterii veniturilor din turism, în timp ce contribuţia turismului la PIB-ul din Macedonia şi Muntenegru poate fi prezis pe baza PIB-ului lor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert