Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Selectarea angajaților cu dizabilități – o sarcină care a devenit prea grea pentru angajator?

Autor:Edna Rabenu şi Aharon Tziner

JEL:J5, M1, M5

DOI:

Cuvinte cheie:selecție, oportunități egale, dizabilități, tulburări de învățare, ADHD

Abstract:
Legislația privind drepturile civile ale persoanelor cu dizabilități interzice discriminarea și garantează pentru persoanele respective – inclusiv cu tulburări de învățare sau tulburări hiperchinetice cu deficit de atenție (ADHD) – aceleași oportunități ca pentru oricare altă persoană. Angajatorul este obligat să facă adaptări pentru aceste persoane la locul de muncă, cum ar fi ajustări ale procedurilor de aplicație pentru jobul lor. Punctul nostru de vedere este că legislația este importantă și necesară, deoarece ajută oamenii cu dizabilități să se integreze și să-și aducă contribuția atât la locul de muncă, cât și în societate. Cu toate acestea, într-o oarecare măsură, ea „afectează” angajatorul întrucât nu solicită aplicanților să-și dezvăluie adaptările care i-au ajutat în testele școlare sau de selecție. Astfel, angajatorului i se refuză abilitatea de a fi bine informat, de a lua decizii de selecție realiste și, în același timp, creează un potențial ridicat de eșec la locul de muncă. Această lucrare include sugestii despre crearea unei culturi de selecție corectă și transparentă benefică pentru toate părțile – aplicanți cu dizabilități, precum și angajatori.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert