Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Repere în implementarea unui sistem de management integrat în sectorul de sănătate. Studiu de caz Radiologische Netzwerk Rheinland

Autor:Claus Nagel-Picioruş, Luciana Nagel-Picioruş şi Roxana Sârbu

JEL:L2; G32; M14; I10

DOI:

Cuvinte cheie:ISO 9001:2015, managementul calităţii, sănătate, raportare integrată, sustenabilitate, balanced scorecard

Abstract:
Organizaţiile din domeniul sănătăţii din Germania valorifică beneficiile aduse de Familia de standarde internaţionale ISO 9000, întrucât acestea sunt obligate să implementeze un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele ISO 9001. Până la propunerea inovativă ISO 9001:2015 lipsea o legătură directă cu celelalte sisteme de management, de exemplu managementul riscului, managementul cunoştinţelor sau managementul de mediu. Până în prezent, numai câteva organizaţii au asigurat interconexiuni între diferitele sisteme de management sau au asociat sistemul de management al calităţii cu procesul de planificare strategică. Totuşi, domeniul sănătăţii presupune cerinţe suplimentare care afectează o serie de sisteme diferite. Suplimentar, criza finanaciară a încurajat tendinţa de raportare multiplă integrată, dincolo de aspectele financiare. Această lucrare urmăreşte să prezinte experienţa proprie privind evoluţia managementului integrat şi a sistemului de raportare integrată într-o organizaţie din sectorul de sănătate. Lucrarea prezintă etapele de unificare a sistemelor de management normate distinct (managementul calităţii, sănătăţii sau de mediu) cu planificarea strategică şi controlul, prin intermediul unui Tablou de bord echilibrat (eng. Balanced Scorecard – BSC), precum şi raportarea integrată conform modelului Iniţiativei Internaţionale de Raportare Integrată (IIRI) în cadrul unei companii medicale germane - Radiologische Netzwerk Rheinland - RNR AG. Utilizând metodologia studiului de caz, scopul lucrării este acela de a evidenţia abordările şi rezultatele obţinute în această companie pentru a veni în sprijinul practicienilor din zona medicală, precum şi din alte domenii. Analiza literaturii a clarificat conceptele teoretice, iar studiul de caz a permis concentrarea unor informaţii comprehensive şi a cunoştinţelor acumulate de RNR AG, contribuind astfel la reducerea decalajului dintre literatura privind managementul integrat total şi sistemul de raportare din sănătate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert